1
Carport
Solární montážní systémy
Carport
Solární montážní systémy
Carport
Solární montážní systémy
Modulární systém Carport - Park@Sol

Naše dlouholetá zkušenost jako vedoucí firmy na trhu v oblasti upevňovacích technologií, zajišťuje Vaši investici do budoucnosti.

 

Náš systém Park@Sol se zakládá na konsekventní inovaci montážních systémů pro volná prostranství FS, s kterými bylo již realizováno mnoho projektů v rozsahu několika set MW. Mimořádné zkušenosti firmy Schletter zde nespočívají pouze v oblasti individuální statické optimalizace pro nejrůznější regionální sněhové a větrné poměry, nýbrž i v upevnění jakýchkoliv typů modulů. Konstruujeme, plánujeme a zhotovujeme individuálně plánované carporty už od jednoho parkovacího místa.

Vaše přednosti v přehledu
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Vaše přednosti v přehledu
 • Rychlá a bezproblémová výstavba
 • Optimální využití plochy
 • Vhodný pro všechny druhy modulú
 • Pro každé požadované nasměrování nebo sklon modulů
 • Kompetentní poradenství při projektování a zhotovení výkresů
 • Bezplatný kompletní statistický výpočet pro každý jednotlivý projekt
 • Kompletní konstrukce z hliníku
 • Dlouhá životnost a odolný proti korozi
 • Druhy zakládaní dle přání
 • Kompletní dokumentace ve formě systémových výkresů
 • Individuální zákazníkův design, na přání v různých barvách
Mikropilotování
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Mikropilotování

Nepřekonatelné u velkých FV carportových elektráren!

 

Naše carportové systémy jsou optimalizované tak, že za prvé lze stávající parkoviště co možná nejlépe využít, a za druhé jsou pro výrobu el. energie využity co možná největší střešní plochy. U nového systému základování CarportMicro jsou používány malé základy z hotového betonového dílu, které představují dostatečnou ochranu proti nárazu, které vyžadují pouze minimální přestavby na celkovém povrchu parkoviště a neomezují využití parkovacích míst. Tato kombinace zobrazuje speciálně pro velké carportové elektrárny ekonomicky optimalizovaný a současně opticky vysoce kvalitní systém základování s velmi vysokou stabilitou na téměř jakýchkoliv podložích.

Volitelné příslušenství
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Volitelné příslušenství

U nás jsou k dispozici četná rozšíření - oslovte nás!

Příklady:
• Efektivní odvodňovací systémy
• Vedení kabelů
• Upevnění měničů
• Optimální reklamní plochy

Řada produktů

PARK@SOL - Stavebnice pro optimální systémová řešení
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
PARK@SOL - Stavebnice pro optimální systémová řešení
Betonový základ:
 • B1 1-řadé uspořádaní vozidel (max. hloubka 6,0 m)
 • B2 2-řadé uspořádaní vozidel (max. hloubka 13,5 m)
 • B3 2-řadé uspořádaní vozidel (max. hloubka 13,5 m)
 • Betonový základ jako ochrana proti nárazu
 • Neomezené otevírání dveří
 • Středový základ
Pilotový základ:
 • R1 1-řadé uspořádání vozidel
 • Betonová patka jako ochrana proti nárazu
 • Výška patky je optimalizována pro neomezené otevírání dveří
 • Staveništní beton pro patky na přání
PRIVATE PARK@SOL - Standardizované sady carport
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
PRIVATE PARK@SOL - Standardizované sady carport
Popis:
 • Stavebnicový kompletní systém s montážním návodem
 • Pro 1-10 stání
 • Použitelné pro většinu standardních velikostí modulů
 • Sklon střechy 10 stupňů - optimalizován pro různé orientace
 • Vybalit - postavit - hotovo!
Vaše výhody:
 • Modulárně rozšířitelný (1-10 stání)
 • Možné speciální vyhotovení na přání zákazníka (Zde se prosím obraťte na technické poradenství firmy Schletter)
 • K dodání v krátké době
 • Nepodléhá povolení zpravidla do 2 parkovacích míst
Steel Carport
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Steel Carport
Popis:
 • The cost-efficient modular carport system
 • Besides, this steel carport is ideally suited as charging station for electric vehicles and e-bikes.
 • It is available as individual carport or as carport array of unlimited size.
 • This steel carport may be deployed as canopy for existing as well as for newly built parking spaces.
Vaše výhody:
 • Swift and unproblematic mounting
 • Optimum area utilization
 • Customized foundation options
 • 5-year durability guarantee
The modular car port system - Park@Sol

Our long-term experience as the market leader in the field of fastening technology secures your investment in the future.

 

The Park@Sol system is a logical modification of the Schletter FS open-area mounting systems that already has been used for many projects on a scale of several hundred MW. We do not only have special experience in the field of individual structural optimization for the most different regional snow and wind conditions, but also in the fastening of all kinds of module designs. We design, plan and produce customized car ports starting from a minimum size of one single parking space.