1
Συμμετοχή σεμιναρίων
Ραντεβού
  -
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  EEG 3.0 - Ohrel
  EEG 3.0: Update zur Novelle 2016 in Ohrel
    20.01.2016 DE Anderlingen / Ohrel (DE) 25
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-EEG 3.0 - 1
  Webinar - EEG 3.0 Update Novelle 2016 - Teil 1
    28.01.2016 DE ONLINE 100
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-EEG 3.0 - 2
  Webinar - EEG 3.0 Update Novelle 2016 - Teil 2
    29.01.2016 DE ONLINE 100
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  pv@now
  Webinar - pv@now Software-Schulung
    04.02.2016 DE ONLINE 100
    04.04.2016 DE ONLINE 100
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-PVoF
  Webinar - PV-Anlage ohne Finanzamt - wie geht das?
    04.02.2016 DE ONLINE 60
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-LiK
  Webinar - Leichen im Keller
    05.02.2016 DE ONLINE 60
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-MS
  Webinar - Montagesysteme für PV-Anlagen
    07.12.2015 DE ONLINE 20
    18.01.2016 DE ONLINE 20
    22.02.2016 DE ONLINE 20
    07.03.2016 DE ONLINE 20
    04.04.2016 DE ONLINE 20
    25.04.2016 DE ONLINE 20
    17.05.2016 DE ONLINE 20
    30.05.2016 DE ONLINE 20
    13.06.2016 DE ONLINE 20
    27.06.2016 DE ONLINE 20
    11.07.2016 DE ONLINE 20
    25.07.2016 DE ONLINE 20
    08.08.2016 DE ONLINE 20
    29.08.2016 DE ONLINE 20
    12.09.2016 DE ONLINE 20
    26.09.2016 DE ONLINE 20
    10.10.2016 DE ONLINE 20
    24.10.2016 DE ONLINE 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-MS
  Webinar - Mounting systems for PV plants (English)
    08.02.2016 EN ONLINE 20
    14.03.2016 EN ONLINE 20
    14.03.2016 EN ONLINE 20
    11.04.2016 EN ONLINE 20
    09.05.2016 EN ONLINE 20
    06.06.2016 EN ONLINE 20
    05.07.2016 EN ONLINE 20
    15.08.2016 EN ONLINE 20
    05.09.2016 EN ONLINE 20
    04.10.2016 EN ONLINE 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-SC
  Webinar - Schletter Configurator und Statikanwendung
    08.12.2015 DE ONLINE 20
    19.01.2016 DE ONLINE 20
    23.02.2016 DE ONLINE 20
    08.03.2016 DE ONLINE 20
    05.04.2016 DE ONLINE 20
    26.04.2016 DE ONLINE 20
    18.05.2016 DE ONLINE 20
    31.05.2016 DE ONLINE 20
    14.06.2016 DE ONLINE 20
    28.06.2016 DE ONLINE 20
    12.07.2016 DE ONLINE 20
    26.07.2016 DE ONLINE 20
    09.08.2016 DE ONLINE 20
    30.08.2016 DE ONLINE 20
    13.09.2016 DE ONLINE 20
    27.09.2016 DE ONLINE 20
    11.10.2016 DE ONLINE 20
    25.10.2016 DE ONLINE 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  MS (UK)
  Mounting systems for PV plants / installations
    27.01.2016 EN Aylesbury (UK) 25
    30.03.2016 EN Aylesbury (UK) 25
    18.05.2016 EN Aylesbury (UK) 25
    14.09.2016 EN Aylesbury (UK) 25
    16.11.2016 EN Aylesbury (UK) 25
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  AK (UK)
  Autocalculator and structural analysis applications
    28.01.2016 EN Aylesbury (UK) 25
    31.03.2016 EN Aylesbury (UK) 25
    19.05.2016 EN Aylesbury (UK) 25
    15.09.2016 EN Aylesbury (UK) 25
    17.11.2016 EN Aylesbury (UK) 25
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-MS & SC
  Webinar - Schletter Mounting Systems and Calculation - SOUTH AMERICA
    17.02.2016 EN ONLINE 20
    20.04.2016 EN ONLINE 20
    16.06.2016 EN ONLINE 20
    22.08.2016 EN ONLINE 20
    17.10.2016 EN ONLINE 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-WiSo
  Webinar - Wirtschaftliche und steuerliche Optimierung von PV-Eigenverbrauchsanlagen im Einfamilienhaus
    21.04.2016 DE ONLINE 60
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-MS & SC
  Webinar - Schletter Mounting Systems and Calculation / INDIA
    10.02.2016 EN ONLINE 20