1
Συμμετοχή σεμιναρίων
Ραντεβού
  Συμμετοχή σεμιναρίων
  -
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  Schletter Systeme + Configurator
  Workshop in Anderlingen / Ohrel
    20.08.2015 DE Anderlingen / Ohrel (DE) 50
      22.10.2015 DE Anderlingen / Ohrel (DE) 50
      10.12.2015 DE Anderlingen / Ohrel (DE) 50
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  Schletter Systeme Schulung
  Workshop in Anderlingen / Ohrel
    21.05.2015 DE Anderlingen / Ohrel (DE) 50
      24.09.2015 DE Anderlingen / Ohrel (DE) 50
      19.11.2015 DE Anderlingen / Ohrel (DE) 50
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  Neuheiten von der Intersolar 2015
  Workshop in Anderlingen / Ohrel
    18.06.2015 DE Anderlingen / Ohrel (DE) 50
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-Steuer & Wirtschaft
  Webinar - Wirtschaftliche / Steuerliche Optimierung
    07.05.2015 DE ONLINE 46
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  Messung & Service
  Elektrische Messungen und Servicearbeiten (2-Tage)
    16.09.2015 DE Forsting (DE) 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-EEG
  Webinar - Fit für das EEG 2014
    06.05.2015 DE ONLINE 53
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  Webinar PV@Now
    04.05.2015 DE ONLINE 100
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-MS
  Webinar - Montagesysteme für PV-Anlagen
    20.05.2015 DE ONLINE 18
      15.06.2015 DE ONLINE 20
      13.07.2015 DE ONLINE 20
      10.08.2015 DE ONLINE 20
      07.09.2015 DE ONLINE 20
      12.10.2015 DE ONLINE 20
      16.11.2015 DE ONLINE 20
      07.12.2015 DE ONLINE 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-MS
  Webinar - Mounting systems for PV plants (English)
    12.05.2015 EN ONLINE 16
      08.06.2015 EN ONLINE 11
      03.08.2015 EN ONLINE 20
      19.10.2015 EN ONLINE 20
      23.11.2015 EN ONLINE 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-SC
  Webinar - Schletter Configurator und Statikanwendung
    21.05.2015 DE ONLINE 15
      16.06.2015 DE ONLINE 20
      14.07.2015 DE ONLINE 20
      11.08.2015 DE ONLINE 20
      08.09.2015 DE ONLINE 20
      13.10.2015 DE ONLINE 20
      17.11.2015 DE ONLINE 20
      08.12.2015 DE ONLINE 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-SC
  Webinar - Schletter Configurator and structural analysis program
    13.05.2015 EN ONLINE 19
      09.06.2015 EN ONLINE 16
      04.08.2015 EN ONLINE 20
      20.10.2015 EN ONLINE 20
      24.11.2015 EN ONLINE 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  MS
  Mounting systems for PV plants (in German)
    06.07.2015 DE Forsting (DE) 50
      05.10.2015 DE Forsting (DE) 50
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  MS
  Mounting systems for PV plants (English)
    17.08.2015 EN Forsting (DE) 50
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  SC
  Schletter Configurator and application of structural analysis
    07.07.2015 DE Forsting (DE) 50
      06.10.2015 DE Forsting (DE) 50
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  SC
  Schletter Configurator and structural analysis program (English)
    18.08.2015 EN Forsting (DE) 50
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  MWS
  Montageworkshop
    11.05.2015 DE Kirchdorf (DE) 23
      20.07.2015 DE Kirchdorf (DE) 25
      09.11.2015 DE Kirchdorf (DE) 25
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  MWS
  Mounting workshop (English)
    18.05.2015 EN Kirchdorf (DE) 25
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  MS (UK)
  Mounting systems for PV plants / installations
    29.04.2015 EN Aylesbury (UK) 17
      03.06.2015 EN Aylesbury (UK) 25
      02.09.2015 EN Aylesbury (UK) 25
      18.11.2015 EN Aylesbury (UK) 25
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  AK (UK)
  Autocalculator and structural analysis applications
    30.04.2015 EN Aylesbury (UK) 19
      04.06.2015 EN Aylesbury (UK) 25
      03.09.2015 EN Aylesbury (UK) 25
      19.11.2015 EN Aylesbury (UK) 25
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  MS (ES)
  Sistema de montaje para Instalaciones Fotovoltaicas
    20.05.2015 ES Alcobendas (ES) 20
      18.11.2015 ES Alcobendas (ES) 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  AK (ES)
  Autokalkulator & aplicaciones estructurales
    21.05.2015 ES Alcobendas (ES) 20
      19.11.2015 ES Alcobendas (ES) 20