1
Συμμετοχή σεμιναρίων
Ραντεβού
  Συμμετοχή σεμιναρίων
  -
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-EEG3-1
  EEG 3.0 Update Novelle 2016 - Teil 1
    22.10.2015 DE ONLINE 46
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-EEG3-2
  EEG 3.0 Update Novelle 2016 - Teil 2
    23.10.2015 DE ONLINE 48
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-WiSo
  Webinar - Wirtschaftliche und steuerliche Optimierung von PV-Eigenverbrauchsanlagen im Einfamilienhaus
    30.10.2015 DE ONLINE 58
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  Webinar pv@now
  pv@now Software-Seminar (Webinar)
    02.11.2015 DE ONLINE 99
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-MS
  Webinar - Montagesysteme für PV-Anlagen
    12.10.2015 DE ONLINE 7
      16.11.2015 DE ONLINE 20
      07.12.2015 DE ONLINE 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-MS
  Webinar - Mounting systems for PV plants (English)
    19.10.2015 EN ONLINE Πλήρες
      23.11.2015 EN ONLINE 15
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-SC
  Webinar - Schletter Configurator und Statikanwendung
    13.10.2015 DE ONLINE 12
      17.11.2015 DE ONLINE 20
      08.12.2015 DE ONLINE 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-SC
  Webinar - Schletter Configurator and structural analysis program
    20.10.2015 EN ONLINE 9
      24.11.2015 EN ONLINE 17
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  MWS
  Montageworkshop
    09.11.2015 DE Kirchdorf (DE) 24
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  MS (UK)
  Mounting systems for PV plants / installations
    18.11.2015 EN Aylesbury (UK) 24
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  AK (UK)
  Autocalculator and structural analysis applications
    19.11.2015 EN Aylesbury (UK) 25
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  MS (ES)
  Sistema de montaje para Instalaciones Fotovoltaicas
    18.11.2015 ES Alcobendas (ES) 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  AK (ES)
  Autokalkulator & aplicaciones estructurales
    19.11.2015 ES Alcobendas (ES) 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  MS (FR)
  Systèmes de montage pour installations photovoltaïques
    18.11.2015 FR AIRM (FR) 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  SC (FR)
  Schletter Configurator et applications statiques
    19.11.2015 FR AIRM (FR) 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-MS & SC
  Webinar - Schletter Mounting Systems and Calculation / South America
    14.10.2015 EN ONLINE 25