1
Συμμετοχή σεμιναρίων
Ραντεβού

  Συμμετοχή σεμιναρίων

  -
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  Webinar MS - Βάσεις στήριξης για Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
  (στα γερμανικά)
  Onlineseminar
    10.09.2014 DE 15
      21.10.2014 DE 15
      18.11.2014 DE 15
      10.12.2014 DE 15
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  Webinar (EN) MS - Mounting systems for PV plants (in English)
  Onlineseminar
    17.09.2014 EN 14
      22.10.2014 EN 15
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  Webinar SC - Schletter Configurator και στατικές εφαρμογές (στα γερμανικά)
  Onlineseminar
    19.08.2014 DE 11
      23.09.2014 DE 14
      15.10.2014 DE 15
      13.11.2014 DE 15
      16.12.2014 DE 15
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  Webinar (EN) SC - Schletter Configurator και στατικές εφαρμογές (στα αγγλικά)
  Onlineseminar
    14.08.2014 EN 14
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  PV-E
  Eigenstromnutzung für Gewerbe, MFH und Kommune
  Brauereigasthof Forsting (DE)
    22.09.2014 DE 49
      30.10.2014 DE 50
      01.12.2014 DE 50
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  BSV - Αντικεραυνική προστασία και ασφαλίσεις (στα γερμανικά)
  Brauereigasthof Forsting (DE)
    21.11.2014 DE 50
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  ANS – Automation Next Gebäudesteuerung
  Schletter GmbH - Kirchdorf (DE)
    26.09.2014 DE 20
      17.10.2014 DE 20
      14.11.2014 DE 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  EMO - Φωτοβολταϊκές θέσεις στάθμευσης και ηλεκτροκίνηση (στα γερμανικά)
  Brauereigasthof Forsting (DE)
    18.11.2014 DE 50
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  MS - Βάσεις στήριξης για Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (στα γερμανικά)
  Brauereigasthof Forsting (DE)
    24.09.2014 DE 50
      23.10.2014 DE 50
      19.11.2014 DE 50
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  SC - Schletter Configurator και στατικές εφαρμογές (στα γερμανικά)
  Brauereigasthof Forsting (DE)
    25.09.2014 DE 25
      24.10.2014 DE 25
      20.11.2014 DE 25
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  MS - Montagesysteme für PV-Anlagen (Hannover)
  Hotel GHOTEL Hannover (DE)
    20.10.2014 DE 30
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  SC - Schletter Configurator und Statikanwendung (Hannover)
  Hotel GHOTEL Hannover (DE)
    21.10.2014 DE 30
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  PV-E Eigenstromnutzung für Gewerbe,
  MFH und Kommune (Hannover)

  Hotel GHOTEL Hannover (DE)
    22.10.2014 DE 40
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  MWS - Εργαστήριο τοποθέτησης (διήμερο) (στα γερμανικά)
  Schletter GmbH - Kirchdorf (DE)
    11.08.2014 DE 25
      20.10.2014 DE 25
      11.12.2014 DE 25
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  MS (ES) – Sistema de montaje para Instalaciones Fotovoltaicas
  Schletter España S.L. (ES)
    19.11.2014 ES 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  AK (ES) - Autokalkulator & aplicaciones estructurales
  Schletter España S.L. (ES)
    20.11.2014 ES 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  MS (IT) - Mounting systems for PV plants (in Italian)
  Schletter Italia Srl (IT)
    22.09.2014 IT 24
      01.12.2014 IT 24
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  MS (UK) - Mounting systems for PV plants / installations
  Schletter UK Limited (UK)
    17.09.2014 EN 25
      19.11.2014 EN 25
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  AK (UK) - Autocalculator and structural analysis applications
  Schletter UK Limited (UK)
    18.09.2014 EN 25
      20.11.2014 EN 25
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  MS (FR) - Systèmes de montage pour installations photovoltaïques
  Schletter France SARL (FR)
    15.10.2014 FR 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  AK (FR) - Autokalkulator / Logiciel de dimensionnement (en français)
  Schletter France SARL (FR)
    16.10.2014 FR 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  MS + AK (NL) - Mounting systemen voor
  PV & Autocalculatie en statiek toepassing

  Almere - Bastion Hotel Almere (NL)
    22.09.2014 20