1
Συμμετοχή σεμιναρίων
Ραντεβού
  Συμμετοχή σεμιναρίων
  -
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  SSC
  Schletter System + Configurator -> Workshop in Ohrel
    20.08.2015 DE Anderlingen / Ohrel (DE) 49
      22.10.2015 DE Anderlingen / Ohrel (DE) 50
      10.12.2015 DE Anderlingen / Ohrel (DE) 50
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  SYS
  Schletter Systeme Schulung -> Workshop in Ohrel
    24.09.2015 DE Anderlingen / Ohrel (DE) 50
      19.11.2015 DE Anderlingen / Ohrel (DE) 50
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-Steuer & Wirtschaft
  Webinar - Wirtschaftliche / Steuerliche Optimierung
    28.07.2015 DE ONLINE 60
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-E&G
  Webinar - PV-Eigenstromnutzung und Geschäftsmodelle EEG 2014
    15.09.2015 DE ONLINE 60
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  Messung & Service
  Elektrische Messungen und Servicearbeiten (2-Tage)
    17.09.2015 DE Forsting (DE) 19
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-EEG
  Webinar - Fit für das EEG 2014
    29.07.2015 DE ONLINE 60
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-MS
  Webinar - Montagesysteme für PV-Anlagen
    13.07.2015 DE ONLINE 19
      10.08.2015 DE ONLINE 19
      07.09.2015 DE ONLINE 20
      12.10.2015 DE ONLINE 20
      16.11.2015 DE ONLINE 20
      07.12.2015 DE ONLINE 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-MS
  Webinar - Mounting systems for PV plants (English)
    03.08.2015 EN ONLINE 18
      19.10.2015 EN ONLINE 20
      23.11.2015 EN ONLINE 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-SC
  Webinar - Schletter Configurator und Statikanwendung
    14.07.2015 DE ONLINE 16
      11.08.2015 DE ONLINE 20
      08.09.2015 DE ONLINE 19
      13.10.2015 DE ONLINE 20
      17.11.2015 DE ONLINE 20
      08.12.2015 DE ONLINE 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-SC
  Webinar - Schletter Configurator and structural analysis program
    04.08.2015 EN ONLINE 16
      20.10.2015 EN ONLINE 20
      24.11.2015 EN ONLINE 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  MS
  Mounting systems for PV plants (in German)
    05.10.2015 DE Forsting (DE) 50
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  MS
  Mounting systems for PV plants (English)
    17.08.2015 EN Forsting (DE) 50
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  SC
  Schletter Configurator and application of structural analysis
    06.10.2015 DE Forsting (DE) 50
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  SC
  Schletter Configurator and structural analysis program (English)
    18.08.2015 EN Forsting (DE) 50
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  MWS
  Montageworkshop
    09.11.2015 DE Kirchdorf (DE) 25
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  MS (UK)
  Mounting systems for PV plants / installations
    02.09.2015 EN Aylesbury (UK) 25
      18.11.2015 EN Aylesbury (UK) 25
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  AK (UK)
  Autocalculator and structural analysis applications
    03.09.2015 EN Aylesbury (UK) 25
      19.11.2015 EN Aylesbury (UK) 25
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  MS (ES)
  Sistema de montaje para Instalaciones Fotovoltaicas
    18.11.2015 ES Alcobendas (ES) 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  AK (ES)
  Autokalkulator & aplicaciones estructurales
    19.11.2015 ES Alcobendas (ES) 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-MS & SC
  Webinar - Mounting systems for PV plants / Installations & Schletter Configurator
    08.07.2015 EN ONLINE 25