1
Συμμετοχή σεμιναρίων
Ραντεβού

  Συμμετοχή σεμιναρίων

  -
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  Webinar zum neuen EEG mit Michael Vogtmann
  Onlineseminar
    08.10.2014 DE Πλήρες
      09.10.2014 DE 59
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  Webinar (EN) MS - Mounting systems for PV plants (in English)
  Onlineseminar
    22.10.2014 EN 2
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  Webinar MS - Βάσεις στήριξης για Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
  (στα γερμανικά)

  Onlineseminar
    21.10.2014 DE 3
      18.11.2014 DE 13
      10.12.2014 DE 15
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  Webinar SC - Schletter Configurator και στατικές εφαρμογές (στα γερμανικά)
  Onlineseminar
    15.10.2014 DE 10
      13.11.2014 DE 13
      16.12.2014 DE 15
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  PV-E
  Eigenstromnutzung für Gewerbe, MFH und Kommune

  Brauereigasthof Forsting (DE)
    30.10.2014 DE 49
      01.12.2014 DE 50
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  BSV - Αντικεραυνική προστασία και ασφαλίσεις (στα γερμανικά)
  Brauereigasthof Forsting (DE)
    21.11.2014 DE 50
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  ANS – Automation Next Gebäudesteuerung
  Schletter GmbH - Kirchdorf (DE)
    17.10.2014 DE 20
      14.11.2014 DE 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  EMO - Φωτοβολταϊκές θέσεις στάθμευσης και ηλεκτροκίνηση (στα γερμανικά)
  Brauereigasthof Forsting (DE)
    18.11.2014 DE 50
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  MS - Βάσεις στήριξης για Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στα γερμανικά)
  Brauereigasthof Forsting (DE)
    24.09.2014 DE 45
      23.10.2014 DE 50
      19.11.2014 DE 50
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  SC - Schletter Configurator και στατικές εφαρμογές (στα γερμανικά)
  Brauereigasthof Forsting (DE)
    25.09.2014 DE 21
      24.10.2014 DE 25
      20.11.2014 DE 25
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  MS (ES) – Sistema de montaje para Instalaciones Fotovoltaicas
  Schletter España S.L. (ES)
    19.11.2014 ES 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  AK (ES) - Autokalkulator & aplicaciones estructurales
  Schletter España S.L. (ES)
    20.11.2014 ES 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  MS (IT) - Mounting systems for PV plants (in Italian)
  Schletter Italia Srl (IT)
    01.12.2014 IT 24
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  MS (UK) - Mounting systems for PV plants / installations
  Schletter UK Limited (UK)
    19.11.2014 EN 25
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  AK (UK) - Autocalculator and structural analysis applications
  Schletter UK Limited (UK)
    20.11.2014 EN 25
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  MS (FR) - Systèmes de montage pour installations photovoltaïques
  Schletter France SARL (FR)
    15.10.2014 FR 19
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  AK (FR) - Autokalkulator / Logiciel de dimensionnement (en français)
  Schletter France SARL (FR)
    16.10.2014 FR 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  Die PV-Betreiberkonferenz in Deutschland
  Schletter GmbH - Haag & Kirchdorf
    27.03.2015 DE 100
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  MS - Montagesysteme für PV-Anlagen (Hannover)

  Hotel GHOTEL Hannover (DE)
    20.10.2014 DE Ακυρώθηκε
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  SC - Schletter Configurator und Statikanwendung (Hannover)

  Hotel GHOTEL Hannover (DE)
    21.10.2014 DE Ακυρώθηκε
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  PV-E Eigenstromnutzung für Gewerbe,
  MFH und Kommune (Hannover)

  Hotel GHOTEL Hannover (DE)
    22.10.2014 DE Ακυρώθηκε