1
Συμμετοχή σεμιναρίων
Ραντεβού
  Συμμετοχή σεμιναρίων
  -
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-EEG3-1
  EEG 3.0 Update Novelle 2016 - Teil 1
    22.10.2015 DE ONLINE 99
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-EEG3-2
  EEG 3.0 Update Novelle 2016 - Teil 2
    23.10.2015 DE ONLINE 99
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-E&G
  Webinar - PV-Eigenstromnutzung und Geschäftsmodelle EEG 2014
    15.09.2015 DE ONLINE 59
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  Messung & Service
  Elektrische Messungen und Servicearbeiten (2-Tage)
    17.09.2015 DE Forsting (DE) 18
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-MS
  Webinar - Montagesysteme für PV-Anlagen
    07.09.2015 DE ONLINE 12
      12.10.2015 DE ONLINE 18
      16.11.2015 DE ONLINE 20
      07.12.2015 DE ONLINE 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-MS
  Webinar - Mounting systems for PV plants (English)
    19.10.2015 EN ONLINE 9
      23.11.2015 EN ONLINE 18
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-SC
  Webinar - Schletter Configurator und Statikanwendung
    08.09.2015 DE ONLINE 16
      13.10.2015 DE ONLINE 20
      17.11.2015 DE ONLINE 20
      08.12.2015 DE ONLINE 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-SC
  Webinar - Schletter Configurator and structural analysis program
    20.10.2015 EN ONLINE 15
      24.11.2015 EN ONLINE 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  MS
  Mounting systems for PV plants (in German)
    05.10.2015 DE Forsting (DE) 49
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  SC
  Schletter Configurator and application of structural analysis
    06.10.2015 DE Forsting (DE) 49
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  MWS
  Montageworkshop
    09.11.2015 DE Kirchdorf (DE) 25
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  MS (UK)
  Mounting systems for PV plants / installations
    18.11.2015 EN Aylesbury (UK) 25
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  AK (UK)
  Autocalculator and structural analysis applications
    19.11.2015 EN Aylesbury (UK) 25
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  MS (ES)
  Sistema de montaje para Instalaciones Fotovoltaicas
    18.11.2015 ES Alcobendas (ES) 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  AK (ES)
  Autokalkulator & aplicaciones estructurales
    19.11.2015 ES Alcobendas (ES) 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα θέση Ελεύθερες θέσεις
  W-MS & SC
  Webinar - Schletter Mounting Systems and Calculation / South America
    14.10.2015 EN ONLINE 25