1
Συμμετοχή σεμιναρίων
Ραντεβού
  Συμμετοχή σεμιναρίων
  -
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  Webinar - PV-Eigenstromnutzung und Geschäftsmodelle im EEG 2014
  Onlineseminar
    01.12.2014 DE 57
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  Die PV-Betreiberkonferenz in Deutschland
  Schletter GmbH - Haag & Kirchdorf
    27.03.2015 DE 100
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  Webinar MS - Βάσεις στήριξης για Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
  (στα γερμανικά)

  Onlineseminar
    18.11.2014 DE 6
      10.12.2014 DE 11
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  Webinar SC - Schletter Configurator και στατικές εφαρμογές (στα γερμανικά)
  Onlineseminar
    13.11.2014 DE 10
      16.12.2014 DE 12
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  BSV - Αντικεραυνική προστασία και ασφαλίσεις (στα γερμανικά)
  Brauereigasthof Forsting (DE)
    21.11.2014 DE 50
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  ANS – Automation Next Gebäudesteuerung
  Schletter GmbH - Kirchdorf (DE)
    14.11.2014 DE 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  EMO - Φωτοβολταϊκές θέσεις στάθμευσης και ηλεκτροκίνηση (στα γερμανικά)
  Brauereigasthof Forsting (DE)
    18.11.2014 DE 50
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  MS - Βάσεις στήριξης για Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στα γερμανικά)
  Brauereigasthof Forsting (DE)
    19.11.2014 DE 50
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  SC - Schletter Configurator και στατικές εφαρμογές (στα γερμανικά)
  Brauereigasthof Forsting (DE)
    20.11.2014 DE 25
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  MWS - Εργαστήριο τοποθέτησης (διήμερο) (στα γερμανικά)
  Schletter GmbH - Kirchdorf (DE)
    02.12.2014 DE 25
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  MS (ES) – Sistema de montaje para Instalaciones Fotovoltaicas
  Schletter España S.L. (ES)
    19.11.2014 ES 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  AK (ES) - Autokalkulator & aplicaciones estructurales
  Schletter España S.L. (ES)
    20.11.2014 ES 20
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  MS (IT) - Mounting systems for PV plants (in Italian)
  Schletter Italia Srl (IT)
    01.12.2014 IT 24
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  MS (UK) - Mounting systems for PV plants / installations
  Schletter UK Limited (UK)
    19.11.2014 EN 23
  Σεμινάριο Ημερομηνία Γλώσσα Ελεύθερες θέσεις
  AK (UK) - Autocalculator and structural analysis applications
  Schletter UK Limited (UK)
    20.11.2014 EN 23